kasy fiskalne wag sklepowe krajalnice - metkownice - czytniki kodów

Podpis Elektroniczny

Zgodnie z obowiązującym prawem podpis elektroniczny potwierdzony ważnym kwalifikowanym certyfikatem ma taką samą moc prawną jak tradycyjny podpis składany odręcznie.
 
Certyfikaty kwalifikowane umożliwiają wysyłanie deklaracji ZUS za pośrednictwem programu Płatnik, wystawianie e-faktur czy podpisywanie deklaracji PIT i listów wysyłanych do organów administracji publicznej.
 
Dzięki certyfikatom można też bezpiecznie uczestniczyć w aukcjach i przetargach internetowych, sporządzać dokumentację medyczną oraz robić przelewy i inne operacje w bankach, które akceptują certyfikaty kwalifikowane.
 
Certyfikaty kwalifikowane służą również w sądownictwie – do składania e-pozwów w e-sądach – oraz do zawierania umów cywilno-prawnych drogą elektroniczną.
 
 
Odnowienie certyfikatu:
Uwaga! Dotyczy także odnowienia certyfikatów wydanych
przez inne kwalifikowane centra certyfikacji.
 
Certyfikat ważny 1 rok       90 zł + 23% VAT
Certyfikat ważny 2 lata    125 zł + 23% VAT
 
Zestaw CenCert bez czytnika:

Certyfikat ważny 1 rok     190 zł + 23% VAT
Certyfikat ważny 2 lata    235 zł + 23% VAT

 
Zestaw CenCert standardowy:

Certyfikat ważny 1 rok     230 zł + 23% VAT
Certyfikat ważny 2 lata    275 zł + 23% VAT

 
Zestaw CenCert token:

Certyfikat ważny 1 rok     240 zł + 23% VAT
Certyfikat ważny 2 lata    285 zł + 23% VAT
 
Facebook