kasy fiskalne wag sklepowe krajalnice - metkownice - czytniki kodów

Legalizacja wag

Usługi » Legalizacja wag

 

Zajmujemy się legalizacją wag, jak i samym przygotowaniem wagi do legalizacji lub asystą przy legalizacji. Wagi zlecone naszej firmie do legalizacji podlegają w zależności od potrzeb, odpowiednim czynnościom pozwalającym na zalegalizowanie wagi. Na czas legalizacji lub naprawy istnieje
możliwość wypożyczenia wagi zastępczej.


Warto wiedzieć:

Legalizacja jest ważna przez okres 25 miesięcy od daty widniejącej na naklejce legalizacyjnej, jeżeli na wadze są cechy np. VII 09 to waga traci ważność legalizacji z upływem ostatniego dnia lipca 2011r.

Legalizacja nowych wag ważna jest 3 lata, od 1 styczna następnego roku po dacie produkcji wagi.

Każde uszkodzenie cech zabezpieczających lub legalizacyjnych jest równoznaczne z utratą legalizacji.

Świadectwo legalizacji nie jest wymagane i nikt nie ma prawa zakwestionować ważności legalizacji na podstawie posiadania lub braku świadectwa legalizacji.

tabliczka

Nowe wagi wprowadzone do obrotu po 7 stycznia 2007 r. posiadają ważną legalizację przez okres 3 lat.

ce

Okres ważności następnych legalizacji wynosi 25 miesięcy.

cechy
 

 

Facebook